סיור בשכונות חרדיות

  סיור בשכונות חרדיות

  שטייטעל בלב עיר 

  סיור בשכונות חרדיות

  סיור בשכונות חרדיות – נסייר בשכונות החרדיות הקטנות במרכזו של מתחם לב העיר.

  שכונות אלו שימרו בנאמנות רבה על אופיין מאז ימי הקמתן ועד היום, המטייל בהם מרגיש עצמו בעיירה פולנית יהודית.
  נלך לאורך בתי מונקאטש, בתי ברוידא, בתי ראנד , כנסת ישראל , בתי מינסק, ביתו של הצדיק של ירושלים ולבסוף נבקר בבית כנסת חבוי בבית היתומים הספרדי.

  סיור בשכונות חרדיות
  סיור טו בשבט במחנה יהודה
  סיור בשכונות חרדיות